اغلب مردم فکر میکنند هوشمند سازی صرفا محدود به خانه میشود و هدف آن کنترل از راه دور است. البته که این دیدگاه درست است اما فقط این نیست.

همه ساله تعداد زیادی از انسان ها بخاطر تعامل مستقیم با ابزار آلات صنعتی جان خودرا از دست میدهند این درحالی است که می توان با هوشمند سازی خانه و صنعت از این حوادث ناگوار جلوگیری کرد.

شرکت صنایع الکترونیک دقیق گستر آسیا از پیشروان این صنعت است که با یاری خداوند و داشتن تیم متخصص و با استفاده از دانش روز توانسته است تا کنون سوابق درخشانی را در کارنامه خود داشته باشد.